Category Archives: Maargazhi

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruvempavai – Pasuram 4

Onnith thilanagaiyay innam pularndhindro vannak kilimoziyar ellarum vandharo ennikko dullavA chollukom avvalavum kannaith thuyindravame kalaththaip pokkadhe vinnuk korumarundhai vedha vizupporulaik kannuk kiniyanaip padik kachindhullam ulnekku nindruruga yamattom niyevandhu ennik kuraiyil thuyilelor empavay   Meaning: The friends: Oh the girl of charming smile! Is it not yet dawn ? The girl on the bed: Have all… Read More »

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruvempavai – Pasuram 3

  Muththanna vennakaiyay munvan dhedhir ezundhen Aththan Anandhan amudhan en drallurith thithtikkap pechuvay vandhun kadaithiravay paththudaiyir ichan pazavadiyir pangudaiyir puththadiyom punmaithirth thatkondar polladho eththonin anbudaimai ellom ariyomo chiththam azakiyar padarO namchivanai iththanaiyum vendum emakkelor empavay Meaning: The Friends: Oh one with pearl like charming smile ! You would come getting up early and speak in… Read More »

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruppavai – Pasuram 4

  Aazhi mazhaik kannaa ondru nee kai karavel aazhi ul pukku mugandhu kodu aarthu eri oozhi mudhalvan uruvam pol mey karuththup paazhiy am tholudaip padmanaaban kaiyil aazhi pol minni valamburi pol nindru adhirndhu thaazhaadhe saarnga mudhaiththa sara mazhai pol vaazha ulaginil peydhidaay naangalum maargazhi neeraada magizhndhelor embaavaay   Meaning: Oh Lord Varuna who is the… Read More »

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruppavai – Pasuram 3

  Oongi ulagalandha uththaman per paadi naangal nam paavaikkuch chaatri neeraadinaal theengindri naadellaam thingal mum maari peydhu Ongu perum Chenn nel oodu kayalugalap poonguvalaip podhil pori vandu kan paduppath thengaadhe pukkirundhu seerththa mulai patri vaanga kudam niraikkum vallal perum pasukkal neengaadha selvam niraindhelor embaavaay   MEANING: If we (who adhere to the Vratam-Paavai nonbhu) sing… Read More »

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruppavai – Pasuram 2

  vaiyaththu vaazhveergaal naamum nampaavaikkuch cheyyum kirisaigal keleero paarkadalul paiyath thuyinra paramanadi paadi neyyunnom paalunnom naatkaale neeraadi maiyittu ezhudhom malarittu naam mudiyom seyyaadhana seyyom theekkuralaich chentrodhom aiyamum pichchaiyum aandhanaiyum kai kaatti uyyumaarenni ugandhelor empaavaay.     Meaning: Oh People of the World (Vyatthu-Vaazhveerkal) aspiring to reach as the Supreme goal of this life on Earth,… Read More »

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruvempavai – Pasuram 2

Pacham paranychodik kenbay irappakalnam pechumpo dheppodhip podhar amalikke nechamum vaiththanaiyo nerizaiyay nerizaiyir chichi ivaiyuny chilavo vilaiyadi Echum idamidho vinnorkal Eththudharkuk kuchu malarppadhan thandharula vandharulum thechan chivalokan thillaichitr rambalaththul Ichanark kanbaryam arelor empavay   Meaning: The friends: Whenever we talk day and night you used to say, “Our bond is with the Supreme Luminance.” Oh slim… Read More »

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruvempavai – Pasuram 1

    Adhiyum andhamum illa arumperunch chodhiyai yampadak ketteyum valthadankan madhe valarudhiyo vancheviyo ninchevithan madhevan varkazalkal vazththiya vazththolipoy vidhivayk kettalume vimmivimmi meymarandhu podhar amaliyinmel ninrum purandinnan Edhenum Agal kidandhal en neenne Idhe enthozi parichelor empavay Meaning: We are singing the beginning and endless rare great Flame. In spite of listening to it, Oh the girl… Read More »

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruppavai – Pasuram 1

Thiruppavai Paasuram – 1   Maargazhith thingal madhi niraindha nannaalaal neeraadap podhuveer podhumino nerizhaiyeer seer malgum aayppaadich chelvach chirumeergaal koorvel kodundhozhilan nandhagopan kumaran Eraarndha kanni yasodhai ilam singam kaar meni chengan kadhir madhiyam pol mugaththaan naaraayanane namakke parai tharuvaan paaror pugazhap padindhelor empaavaay   Meaning: “It is the good full Moon day of the month… Read More »

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruppavai – Thaniyangal

All Hindu Spiritual Items under One Roof www.rssonline.in. Before reading any book, there will be preface giving introduction / details about the author.  That way, the Author of Thiruppavai – Lord Aandal is praised by Mr. Parasara Bhattar during 1074 A.D, in Sanskrit as   Sanskrit Taniyan Neela-tunga sthanagiri-tadi Suptham udhbhodhya Krishnam Paarartyam svam sruthi-satha-siras-siddham adhyapayanthi svocchishtayam… Read More »