Monthly Archives: April 2016

Chitra Pournami – Chitra Gupta Jayanthi – Chitra gupta temple kanchipuram

Chitragupta 1

ஸ்ரீ கர்ணகி அம்பாள் சமேத சித்ரகுப்த சுவாமி

எமனின் தந்தையான சூரியனுக்கும் நீளா தேவிக்கும் மகனாக இடக்கையில் ஏடும் வலக்கையில் எழுத்தாணியும் கொன்டு சித்ரா பௌர்ணமி நாளில் பிறந்தவர்தான் சித்ரகுப்தன். இவர் எமனின் உதவியாளன் ஆக வேண்டியே தோற்றுவிக்கப்பட்டவர் ஆவார். பிரபாவதி, நீலாவதி மற்றும் கர்ணகி இவரது துனைவியராவர்.

1907 ஆம் ஆண்டு கோவில் திருப்பணிக்காக தோண்டியபோது கிடைத்த அம்பாள் சமேத சித்ரகுப்த சுவாமியின் சிலையே இன்றும் கருவறையில் இருந்து அருள்கின்றார்.  கேது கிரகத்தின் அதிதேவதையான இவர் ஞானத்திற்கும் மோட்சத்திற்கும் காரகனாகின்றார்.

இவ்விறைவனை வணங்க இப்புவியில் உள்ள ஒரே ஆலயம் காஞ்சிபுரத்தில் அமைந்துள்ளது. கேது பரிகாரத்தலமான இவ்வாலயத்தில் நவக்கிரகங்களும் உடன் இருந்து அருள்கின்றார்கள்.

All Hindu Spiritual Items under One Roof www.rssonline.in.

Shri Karnaki Ambal Samedha Chitra Gupta Swamy

Chitraguptan is born on Chitra Pournami day (Full moon day in the month of Chitrai / Mesha) as son of Eman’s Father, Sun and Neela Devi with Edu & Ezhuththani (olden form of Paper & Pen) in both his hand.  He was made to born to assist Eman. Prabhavathi, Neelavathi & Karnaki are his wives.

When the land was dug for Construction work in 1907, a statue of Chitragupta with Ambal was found and it is still in the Karuvarai of this temple.  He is Adhidevathai to Kedhu and he is the provider of  Gnanam & Moksham (Knowledge & Eternity)

To worship this Lord in Earth, the only temple is available at Kanchipuram.  Though the temple is Kedhu parikara Stalam, Navagraha’s also bless us with him in this temple.

 

All Hindu Spiritual Items under One Roof www.rssonline.in.

 

The full moon in Chitra: A full moon is considered auspicious in many religions because of its effects on the attitude of people. Full moon is said to promote creativity and positive sentiments. Sentiments are said to ride on higher waves of consciousness leading to abundance of positive energy and higher consciousness.

An exalted Sun in Aries: The solar calendar begins with an exalted Sun in Aries, a favorable position in the sky that can provide the most benefic results to Earth. So it is a mighty Sun, fully empowered to bring about its good effects.

The Day of Chitragupta: In Hinduism, Chitragupta is the assistant of lord Yama. He is the record keeper of good and bad deeds or karmas of human beings on earth. It is believed that when a person dies, Chitragupta immediately makes a thorough check of the list of bad and good karmas of the person and passes the message to Lord Yama for final decision on the soul of the person.

The name Chitra gupta also signifies the hidden (gupta) pictures (Chitra) of deeds of every human on earth. On this day, when the Sun and Moon create powerful energy around earth plane, the effect on humans are said to be profound. The concept of Chitragupta being vigil on the activities of humans on Earth is to tell humans on Earth not to commit any sin, especially on such an auspicious day. This will help in preserving goodness of mind and good will in the hearts of people by urging them to commit to good actions only.

Legend of Chitragupta: Once lord Indra and his teacher Brihaspati had an argument and Indra ignored his teacher’s advice. Thereafter, Brihaspati became reticent and refrained from advising Indra. Indra began to commit many mistakes. After his long absence, Brihaspati returned and asked Indra to make a pilgrimage to Earth to lessen the burden of his sins. After coming to Earth, he realized that he had been redeemed of his sins and thought Lord Shiva to have absolved him of bad karmas. Indra found a Shiva linga and began to pray with a golden lotus on the day of Chitra Pournami.

Worshipping Chitragupta: Special puja is arranged in temples on this day such as the Chitragupta temple in Kanchipuram, Airavateshwarar temple in Darasuram, Chandra Mouliswar temple in Thiruvakkarai and others.

The Hindu scriptures prescribe elaborate worship of the Chitra Guptas on this day. The Deity is invoked in an image or a kalasa (vessel filled with water) and then worshipped with all the rituals and formalities of the worship offered to God’s image. Meditate on Chitra Gupta, reciting the following verse:

Chitra guptam mahaa praajnam lekhaneepatra dhaarinam;
Chitra-ratnaambara-dhaararn madhyastham sarvadehinaam.

 

All Hindu Spiritual Items under One Roof www.rssonline.in.

Chitragupta 2

Sri Rama Navami

Ram Navami

ஸ்ரீ ராம நவமி

 ஸ்ரீ ராம நவமி, தசரதர் கோசலையின் திருப்புதல்வனாக அவதரித்த ஸ்ரீராமரின் பிறந்த நாள் விழாவாகும். இந்துக்களின் மிக முக்கியமான பண்டிகைகளில் ஸ்ரீ ராம நவமி ஒன்றாகும். சக்கரவர்த்தி திருமகனின் பிறந்த நாளுக்கான பானகம், நீர்மோர், மற்றும் வடைபருப்பு ஆகிய திருப்பிரசாதங்கள் நம் முன்னோரின் அறிவுத்திறமைக்கு ஓர் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு.  வெயில் மிகுந்த சித்திரை மாதத்தில் அதிகமான நீர் சத்து, இரும்புச்சத்து, புரதச்சத்து மிக்க எளிதில் சீரணிக்கக் கூடிய பொருட்களை திருப்பிரசாதங்கள் என்று அமைத்தனர்.

ஸ்ரீ ராம நவமி நன்னாளில், ஸ்ரீ ராமரின் திருவுருவங்களுக்கு அபிஷேக அலங்காரங்கள், ஆராதனைகள் செய்து மேற்கூறிய நைவேத்தியம் படைத்து அதனை அனைவருக்கும் பிரசாதமாக வழங்குவர்.

ஈஸ்வர உவாச

“ஸ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே

சஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானனே!

ஈஸ்வரன் சொல்கிறார் ஸ்ரீ ராம ராம ராம என்று மனமார மூன்று முறை சொல்வது பெருமாளின் ஆயிரம் நாமங்கள் சொல்வதற்கு சமமாகும்.

எனவே இத்தனை சிறப்பு மிக்க ஸ்ரீ ராமரை நாமும் அவரது பிறந்த நாளான சித்திரை புனர்பூசம் நக்ஷத்திரம் நவமி திதி கூடிய நன்னாளில் ஸ்ரீ ராமரை வணங்குவோம்.

அபிஷேக அலங்காரங்கள், ஆராதனைகள் செய்யத் தேவையானஅனைத்தும் www.rssonline.in இல் கிடைக்கும்

All Hindu Spiritual Items under One Roof www.rssonline.in.

Shri Rama Navami

Shri Rama Navami is the Birthday of Lord Rama who is the son of Dasaratha & Kosalai. Shri Rama Navami is one of the most important festival of Hindus.  Son of the Emporers’s Birthday is being celebrated with the Prasatha’s as Panagam (Mix of Water, Jagerry, Dry Ginger flavoured with little Cardomom & Lemon), Buttermilk & vadai Paruppu (Raw Broken Gram Dals garnished with Green chillies, Salt & Lemon).  It serves as an evidence to the ancesstors intelligence, by providing the Water, Iron & Protein food which are easily digestible as the Prasatha’s (Feedings to God).

On the day of Shri Rama Navami, Shri Rama’s Idols’ will be offered Abisheka, Alankara & Aaradhanai and feed with the above said Prasadha’s and Distribute to all.

Eswara Uvacha,

“Sri Rama Rama Ramethi Rame Raame manorame

Sahasranama thathulyam Rama naama varanane!

Lord Eswar (Shiva) says Telling Sri Rama Rama Rama thrice with full hearted is equal to chanting the Thousand names of The Perumal.

Hence, let us also pray to such special Lord Rama who was born on Punarvasu Natkshatra & Navami thithi on his birth day.

Now, Abisheka, Alankara & Aaradhanai items are available at www.rssonline.in

All Hindu Spiritual Items under One Roof www.rssonline.in.

 

ram-navami-0011