Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruppavai – Pasuram 5

  Maayanai mannu vada madhurai maindhanaith thooya peru neer yamunaith thuraivanai aayar kulaththinil thondrum ani vilakkaith thaayaik kudal vilakkam seydha dhaamodharanaith thooyomaay vandhu naam thoomalar thoovith thozhudhu vaayinaal paadi manaththinaal sindhikkap poya pizhaiyum pugudharuvaan nindranavum theeyinil thoosaagum cheppelor embaavaay   MEANING All of our sins vanish like a blade of grass thrown into fire, when… Read More »

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruvempavai – Pasuram 5

  Malariya nanmukanum kana malaiyinainam polarivom endrulla pokkanga lepechum paluru thenvayp padirI kadaithiravay nyalame vinne pirave arivariyan kolamum nammaiat kondaruli kodhattuny chIlamum padich chivane chivaneendru Olam idinum unaray unaraykan Elak kuzali parichelor empavay Meaning: Oh cheat! the girl of milky honey speech, who tells lies from the heart that we know the Mount that was… Read More »

Pagal Pathu Utsavam of Varadhar Temple – Kanchi

Vaikunda Ekadasi, also called Moksha Ekadasi is an important & auspicious festival in Vaishnavism which is celebrated with Pagal Pathu Utsavam from Pradhamai to Dasami and Rappathu Utsavam for ten days from Ekadasi.  Pagal pathu Utsavam ends with Dasami Malai.  On this day, Lord Varahdaraja will be decorated with a special Garland malai called Dasami… Read More »

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruvempavai – Pasuram 4

Onnith thilanagaiyay innam pularndhindro vannak kilimoziyar ellarum vandharo ennikko dullavA chollukom avvalavum kannaith thuyindravame kalaththaip pokkadhe vinnuk korumarundhai vedha vizupporulaik kannuk kiniyanaip padik kachindhullam ulnekku nindruruga yamattom niyevandhu ennik kuraiyil thuyilelor empavay   Meaning: The friends: Oh the girl of charming smile! Is it not yet dawn ? The girl on the bed: Have all… Read More »

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruvempavai – Pasuram 3

  Muththanna vennakaiyay munvan dhedhir ezundhen Aththan Anandhan amudhan en drallurith thithtikkap pechuvay vandhun kadaithiravay paththudaiyir ichan pazavadiyir pangudaiyir puththadiyom punmaithirth thatkondar polladho eththonin anbudaimai ellom ariyomo chiththam azakiyar padarO namchivanai iththanaiyum vendum emakkelor empavay Meaning: The Friends: Oh one with pearl like charming smile ! You would come getting up early and speak in… Read More »

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruppavai – Pasuram 4

  Aazhi mazhaik kannaa ondru nee kai karavel aazhi ul pukku mugandhu kodu aarthu eri oozhi mudhalvan uruvam pol mey karuththup paazhiy am tholudaip padmanaaban kaiyil aazhi pol minni valamburi pol nindru adhirndhu thaazhaadhe saarnga mudhaiththa sara mazhai pol vaazha ulaginil peydhidaay naangalum maargazhi neeraada magizhndhelor embaavaay   Meaning: Oh Lord Varuna who is the… Read More »

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruppavai – Pasuram 3

  Oongi ulagalandha uththaman per paadi naangal nam paavaikkuch chaatri neeraadinaal theengindri naadellaam thingal mum maari peydhu Ongu perum Chenn nel oodu kayalugalap poonguvalaip podhil pori vandu kan paduppath thengaadhe pukkirundhu seerththa mulai patri vaanga kudam niraikkum vallal perum pasukkal neengaadha selvam niraindhelor embaavaay   MEANING: If we (who adhere to the Vratam-Paavai nonbhu) sing… Read More »

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruppavai – Pasuram 2

  vaiyaththu vaazhveergaal naamum nampaavaikkuch cheyyum kirisaigal keleero paarkadalul paiyath thuyinra paramanadi paadi neyyunnom paalunnom naatkaale neeraadi maiyittu ezhudhom malarittu naam mudiyom seyyaadhana seyyom theekkuralaich chentrodhom aiyamum pichchaiyum aandhanaiyum kai kaatti uyyumaarenni ugandhelor empaavaay.     Meaning: Oh People of the World (Vyatthu-Vaazhveerkal) aspiring to reach as the Supreme goal of this life on Earth,… Read More »

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruvempavai – Pasuram 2

Pacham paranychodik kenbay irappakalnam pechumpo dheppodhip podhar amalikke nechamum vaiththanaiyo nerizaiyay nerizaiyir chichi ivaiyuny chilavo vilaiyadi Echum idamidho vinnorkal Eththudharkuk kuchu malarppadhan thandharula vandharulum thechan chivalokan thillaichitr rambalaththul Ichanark kanbaryam arelor empavay   Meaning: The friends: Whenever we talk day and night you used to say, “Our bond is with the Supreme Luminance.” Oh slim… Read More »

Maargazhi sirappu pasurangal – Thiruvempavai – Pasuram 1

    Adhiyum andhamum illa arumperunch chodhiyai yampadak ketteyum valthadankan madhe valarudhiyo vancheviyo ninchevithan madhevan varkazalkal vazththiya vazththolipoy vidhivayk kettalume vimmivimmi meymarandhu podhar amaliyinmel ninrum purandinnan Edhenum Agal kidandhal en neenne Idhe enthozi parichelor empavay Meaning: We are singing the beginning and endless rare great Flame. In spite of listening to it, Oh the girl… Read More »